Tips til opsætning af YouTube – kanal

YouTube by flickr.com/photos/karljonsson/

Optimer dit firmas hjemmeside på YouTube

Det er vigtigt at din virksomhed fremstår som en troværdig afsender af det videomateriale I oploader til YouTube. Mange har tilbøjelighed til at glemme hele det wrap around der er omkring videoerne og kun koncentrere sig om selve videoindholdet. Det er også absolut det vigtigste, men er det andet ikke i orden kommer det til at trække jeres troværdighed ned, og mindske de potentielle positive afledte effekter af jeres videomateriale. På alle videoer skal beskrivelsesteksterne være i orden, og der skal laves hyperlinks til firmaets hjemmeside. Betragt jeres YouTube kanal som firmaets hjemmeside på YouTube – og husk! YouTube er verdens anden største søgemaskine, så vær omhyggelig med alle enkeltdelene. Alle videoerne fungerer i en hypertekst hvor de deles flittigt på andre hjemmesider, på facebook og andre sociale medier. Har I allerede masser af videomateriale på YouTube er det forholdsvis nemt at komme igang. Her er en række tips til hurtige forbedringer, med udgangspunkt i YouTubes opsætning i maj 2014.

1. Sådan redigerer du de forskellige elementer

Generelt kan alle felter redigeres ved at holde musen henover og klikke på blyantikonet. Som i eksemplet her med topbanneret. Det kan i øvrigt være hensigtsmæssigt at anvende topbanneret til reklame og mersalg. Se et tip hvordan det kan gøres i denne video fre Reelseo.

2. Tilføj en beskrivelse af kanalen.

Tilføj afsenderinformation. Som regel en kort firmaintroduktion. Husk links til relevante hjemmesider og sociale medier.

3. Tilføj links til relevante hjemmesider

Tilføj links til dine hjemmesider og sociale netværk.

4. Aktiver mulighed for at redigere din kanalforside

Du kan selv styre hvilke videoer der er på kanalens startstide.  Vælg kanalredigering og vælg derefter aktiver på det første menupunkt browse  og tryk derefter gem. Så får du mulighed for at opsætte kanaltrailer og styre playlister mv. på startsiden.

6. Tilføj kanaltrailer

Du kan tilføje en kanaltrailer i toppen af startsiden, som starter automatisk når kanalen åbnes. Det fungerer som en “velkomstvideo”. Vær opmærksom på at du kan vælge forskellige trailers for dem der er abbonnementer og dem der ikke er.

7. Tilføj udvalgte playlister

Du har mulighed for at tilføje både egne og andres playlister så dine videoer teases på din startside i en overskuelig form.

8. Rediger placeringen og visningen af playlister

Du kan flytte op og ned på listerne ved at anvende pilene, samt redigere hvordan listen skal præsenteres verticalt eller horisontalt ved at trykke på blyanten.

9. Masser af features

Det var blot en hurtig introduktion til opsætning af YouTube kanalen. Nu er du igang. Der er muligheder for at lave in-video marketing med annoncering af playlister, tilmelding til abbonnement, tilføjelse af kanallogo/vandmærke i alle videoer. Tjek mulighederne ud. Husk også at verificere din hjemmeside overfor google. God arbejdslyst!

Recommended Posts